26. aprīlī Daugavpils pilsētas Domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1 notika seminārs „Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana – gudra rīcība tagadnei un nākotnei”. Šis bija pēdējais projekta „Ēku renovāciju ietekme uz klimata pārmaiņā un iedzīvotāju energoefektivitātes paradumiem” ietvaros organizētais seminārs. Reģionālo semināru mērķis bija pastāstīt par paveikto pētījumā, kā arī par aktualitātēm saistība ar daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu.

Seminārā savas prezentācijas sniedza pārstāvji no Daugavpils domes, VAS „Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” (ALTUM) un NVO „Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja”, kā arī ar pieredzi dalījās celtniecības nozares pārstāvis.

Galvenais secinājums ir tāds, ka atjaunošanas sākums ir nepilnības, ar kurām sastopas mājas iedzīvotāji – komforta trūkums, nepievilcīgs izskats un problēmas ar konstrukcijām un ēkas sistēmām. Tomēr, kad ir jāsāk atjaunošanas process, iedzīvotāji saskaras ar vēl citām problēmām, kā citu mājas iedzīvotāju pārliecināšana, finansējuma iegūšana un atjaunošanas projekta sagatavošana un ieviešana.

Vispirms ir jāsaprot, ka māja pieder pašiem iedzīvotājiem. Lai veiktu daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanu, ir jāsadarbojas savā starpā – jāveido kopiena. Jāpievērš uzmanība arī iedzīvotājiem ar pretējiem viedokļiem (īpaši iedzīvotājam-sabotierim), jo viņi var radīt ļoti daudz šaubu par atjaunošanas procesa nepieciešamību. Ir arī jāatceras, ka daļu no jautājumiem par mājas atjaunošanu var pieņemt tikai iedzīvotāji paši.

Līdzfinansējumu atjaunošanas projektam nodrošina gan valsts ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programmas palīdzību, gan pašvaldība. Pašvaldība piedāvā 80% atbalstu energoaudita veikšana un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai. Pašvaldība arī piedāvā sociālo palīdzību, lai pēc iespējas vairāk māju varētu veikt atjaunošanas procesu. Savukārt valsts programma piedāvā līdzfinansējumu līdz pat 50%, ja izpildītas visas nepieciešamās prasības. Institūcijas mājaslapā ir atrodams kalkulators (saite uz MS Excel failu), ar kura palīdzību var aprēķināt atjaunošanas projekta izdevīgumu. ALTUM arī sniedz galvojumu kredītam komercbankā. ALTUM programmas laikā piedāvās trīs atbalsta veidus – sniegs grantu atjaunošanai, piedāvās finanšu instrumentus (garantija, aizdevums) un sniegs konsultācijas.

Trešā problēma, ar kuru iedzīvotāji saskaras atjaunošanas laikā, ir projekta sagatavošana un ieviešana. Ne vienmēr ir skaidrs, kādus darbus iekļaut projektā, un kā šie darbi tiks paveikti. Ir ieteikts veikt nevis tikai energoefektivitātes pasākumus, bet gan visaptverošu atjaunošanu. Vairākkārt minēts, ka jāizmanto konsultējošie uzņēmumi, kuri var palīdzēt atrast vislabākos risinājumus. Pieminēts arī pētījums, kurā salīdzinātas trīs mājas, no kurām viena izmantoja konsultantus atjaunošanas veikšanai. Otrais ieteikums ir aplūkot pakalpojuma sniedzēja iepriekš veiktos darbus. Tad vēl norādīts, ka nedrīkst taupīt uz būvuzraugu, kā arī, ja iedzīvotāji redz nepilnības celtniecības procesā, tās ir jāpiefiksē. Norādīts arī tas, ka analogo materiālu izmantošana ir jāapstiprina iepriekš.

Semināra runātāju prezentācijas ir apskatāmas zemāk:

Semināra preses relīze ir pieejama šeit.