Autori

Pētījumu “Ēku renovāciju ietekme uz klimata pārmaiņām un iedzīvotāju energoefektivitātes paradumiem” izstrādā Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs (ESEB) kopā ar partneriem no Norvēģijas NVO „CBNRM Networking” un Rīgas Tehnisko universitāti (RTU).

Mūsu partneri

Ēku Saglabāšanas un Energotaupības Birojs (ESEB)

Projekta iesniedzējs ir biedrība „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs”. ESEB, lobējot politikas veidotājus, pašvaldību pārstāvjus, starptautiskās un vietējās finanšu institūcijas, kā arī apmācot vai konsultējot potenciālās enerģijas servisa kompānijas un informējot iedzīvotājus, vēlas Latvijā realizēt plaša mēroga daudzdzīvokļu ēku visaptverošu renovāciju, kas balstīta uz energoservisa pakalpojumu principiem.

Sabiedriska organizācija “Dabas resursu pārvaldības tīklojums” (CBNRM)

Norvēģijas partnerim ir pieredze dabas resursu pārvaldībā, sniedzot konsultācijas dažādās pasaules valstīs, kā arī pieredze antropoloģijas zinātnē. Šis partneris sniegs neatsveramu ieguldījumu, daloties ar savām zināšanām un pieredzi ar visiem iesaistītajiem ekspertiem un pētniekiem pamatā to projekta aktivitāšu laikā, kas saistītas ar metodoloģijas izstrādi, kvalitatīvo datu iegūšanu un analīzi, un gala ziņojuma rakstīšanu, lai sasniegtu pēc iespējas augstākus un kvalitatīvākus projekta rezultātus.

RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (VASSI)

RTU šajā projektā pārstāvēs Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. Partnerim ir dziļas teorētiskās un praktiskās zināšanas enerģētikas un klimata pārmaiņu politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī zinātnisko pētījumu veikšanā. Partneris dalīsies ar savām zināšanām un pieredzi pamatā piedaloties tajās projekta aktivitātēs, kas saistītas ar metodoloģijas izstrādi, kvantitatīvo datu iegūšanu un analīzi, kā arī piedalīsies gala ziņojuma rakstīšanā, lai nodrošinātu paveikto darbu kvalitāti un augstu zināšanu pienesumu.