Šī gada 13. aprīlī Dobelē pašvaldības telpās notika projekta „Ēku renovāciju ietekme uz klimata pārmaiņām un iedzīvotāju energoefektivitātes paradumiem” ietvaros rīkotais seminārs iedzīvotājiem „Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana – gudra rīcība tagadnei un nākotnei”.

Seminārā uzstājās gan Dobeles pašvaldības, AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”, NVO „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs”, kā arī SIA „Ekodoma” un „Atkal jauns nams”/eco.NRG pārstāvji. Runātāji sniedza informāciju par dažādiem ēku atjaunošanas aspektiem – sākot ar to, kāpēc šis process ir ļoti lēns, līdz atjaunošanas finansēšanai un ieviešanai un pārbaudei.

Jau semināra pašā sākumā norādīts uz to, ka iepriekšējos periodos iedzīvotāji, kuri vēlējās uzlabot savu ēku, saskārās ar tādām problēmām, kā liela birokrātija un jautājumiem par celtniecības kvalitāti. Daļēji šīs problēmas tiks risinātas jaunajā daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmā, apmācot pilnvaroto personu un nepieciešamības gadījumā sniedzot garantiju vai arī aizdevumu. Vēl problēmu risinājums ir energoservisa kompānijas (īsāk ESKO), kuras sniedz ilgtermiņa garantijas (15-20 gadi) visiem atjaunošanas laikā veiktajiem pasākumiem.

Viens no svarīgākajiem aspektiem ir profesionālisms – jebkurš pakalpojuma sniedzējs savu darbu veic atbilstoši. Bet ir nepieciešams atzīmēt, ka prasībām jābūt samērīgām, piemēram, energoauditā nelikt iekļaut neizpildāmas prasības, jo tad būs nepieciešams iegūt tādus rezultātus, kuru sasniegšana ir neiespējama. Ir arī vērtīgi atcerēties, ka augstāku prasību sasniegšana arī maksā vairāk. Tāpēc ir nepieciešams izdomāt, vai tas ir vajadzīgs. Tomēr pats galvenais ir pašiem iedzīvotājiem sākt sadarboties savā starpā, labākajā gadījumā dibinot dzīvokļu īpašnieku biedrību, jo sākums visam atjaunošanas procesam ir cilvēkos – sapratnei, ka īpašums un visa māja kopumā pieder viņiem pašiem.

Seminārs rīkots kā daļa no projekta „Ēku renovāciju ietekme uz klimata pārmaiņām un iedzīvotāju energoefektivitātes paradumiem”. Projekta mērķis ir izstrādāt rekomendācijas politikas veidotājiem, pašvaldībām un projektu īstenotājiem, lai uzlabotu un atvieglotu lēmuma pieņemšanu par ēkas atjaunošanu.

Runātāju prezentācijas ir aplūkojamas zemāk:

Semināra preses relīze ir pieejama šeit.