2016. gada 5. aprīlī Ventspilī notika seminārs „Daudzdzīvokļu māju atjaunošana un saglabāšana – pieredze un jaunas iespējas”. Ventspils galvenās bibliotēkas telpās bija pulcējušies māju pārvaldnieki un dažādu uzņēmumu pārstāvji, kam jau bija lielāka vai mazāka pieredze ēku atjaunošanas jautājumos. Kopumā uz semināru ieradās 38 dalībnieki, un tas viennozīmīgi apliecina šīs tēmas aktualitāti.

Seminārā savu pieredzi par ēku atjaunošanu sniedza eksperti Kristaps Zvaigznītis no NVO „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” (ESEB) un Dzintars Jaunzems no SIA „RenEsco”, bet par aktualitātēm pilsētā stāstīja Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Didzis Ošenieks.

Runātāji iepazīstināja ar esošo situāciju mājokļu atjaunošanā: par procesiem pirms ēkas atjaunošanas uzsākšanas, par atjaunošanas darbud audzumu un gaitu, kā arī, kas notiek pēc mājas atjaunošanas. Prezentācijās tika sniegta situācijas analīze par Latvijas pilsētām un izskaidroti kompleksi risinājumi, kā iespējams veikt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu.

Semināra dalībnieki bija informēti, ka daudzdzīvokļu ēkas nolietojas un tās ir nepieciešams atjaunot. Tomēr šim procesam ir izveidojušās vairākas barjeras – finansējuma trūkums, vāja sadarbība, nepietiekamas zināšanas un maz labās prakses piemēru. Lai ēkas atjaunotu, jārada risinājums, kā aizstāvēt ēkas iedzīvotāju intereses, un jānodrošina finanses pakalpojuma sniedzējiem. Tāpat visām iesaistītajām pusēm ir savā starpā jāsadarbojas, lai realizētu mājokļa atjaunošanu – par to vienisprātis bija visi semināra dalībnieki.

„Daudzdzīvokļu māju atjaunošana un saglabāšana – pieredze un jaunas iespējas” jau ir otrais projekta “Ēku renovāciju ietekme uz klimata pārmaiņām un iedzīvotāju energoefektivitātes paradumiem” ietvaros rīkotais seminārs. Semināri rīkoti, lai iesaistītajām pusēm sniegtu ieskatu par projektā iegūtajiem rezultātiem. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējumu.

Semināra runātāju prezentācijas ir apskatāmas zemāk:

Semināra preses relīze ir pieejama šeit.