Rīgas Tehniskās universitātes zinātnisko rakstu krājumā „Environmental and Climate Technologies” („Vides un klimata tehnoloģijas”) maija numurā ir publicēts raksts „Climate Change and Buildings Energy Efficiency – the Key Role of Residents”(„Klimata pārmaiņas un ēku energoefektivitāte – iedzīvotāju loma”), kurā ir apkopoti galvenie pētījuma rezultāti.

Rakstā apkopota informācija par daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas procesu, kas ietekmē arī klimata izmaiņas. Tajā atspoguļots, ka argumenti par ieguvumiem visiem ēkas iedzīvotājiem nav tik efektīvi kā argumenti tieši par iedzīvotāju individuālajiem ieguvumiem. Tas skaidrots ar to, ka katram iedzīvotājam māja ir tikai dzīvoklis, nevis visa ēka kopā. Situāciju vēl sliktāku padara īres dzīvokļi, kuru īpašnieki var būt nesasniedzami, vai arī dzīvokļiem ir uzkrājies liels parāds, par kuru neviens neuzņemas atbildību. Stāstīts arī par problēmām atjaunošanas uzsākšanai – gan to, ka ir neizpratne, kas īsti domāts ar vārdu „atjaunošana”, gan par problēmām, ar kurām iedzīvotāji sastopas, lai ieviestu atjaunošanas projektu.

Rakstu krājums „Environmental and Climate Technologies” ir veltīts pētījumiem un inovācijām vides zinātnē. Tajā iekļauti raksti par tādām tēmām, kā tīrāka ražošana, nulles emisiju tehnoloģijas, kā arī dzīves cikla analīze, ietekmes uz vidi analīze, atkritumu pārstrāde un atjaunojamie energoresursi.

Raksts „Climate Change and Buildings Energy Efficiency – the Key Role of Residents” ir lasāms šeit