Seminārs „Daudzdzīvokļu māju atjaunošana un saglabāšana – pieredze un jaunas iespējas” notika 30. martā Latvijas Pašvaldību savienības telpās. Seminārā savu pieredzi par ēku atjaunošanu sniedza eksperti no NVO „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” (ESEB), SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas un SIA „RenEsco”.

Runātāji klātesošos iepazīstināja ar esošo situāciju mājokļu atjaunošanā, kā arī ar to, kas notiek, kad māja tiek renovēta/atjaunota. Sniegta situācijas analīze, gan par Rīgu, gan citām Latvijas pilsētām. Pēc tam klausītājiem piedāvāts komplekss risinājums, kā veikt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu – EPC+. Prezentāciju beigās risinājās aktīvas diskusijas, kurās tika apspriestas individuālo siltumpatēriņa skaitītāju pielietošana apkures uzskaitei, atjaunošanas projekta atmaksāšanās periods un tās ietveršana jaunajā Eiropas Savienības fondu apguves programmā un taupīšanas ietekme uz iedzīvotāju veselību.

Galvenie semināra secinājumi ir, ka daudzdzīvokļu ēku fonds nolietojas un ir nepieciešams to atjaunot. Tomēr šim procesam ir vairākas barjeras – finansējuma trūkums, sadarbības trūkums, nepieciešamība pēc zināšanām un labas prakses piemēriem. Lai to izdarītu, ir jārada risinājums, kurā aizstāvētas ēkas iedzīvotāju intereses, un nodrošināts apgrozāmais kapitāls pakalpojuma sniedzējiem. Kā arī visām iesaistītajām pusēm ir savā starpā jāsadarbojas, lai realizētu mājokļa atjaunošanas procesu.

Seminārs rīkots kā daļa no projekta “Ēku renovāciju ietekme uz klimata pārmaiņām un iedzīvotāju energoefektivitātes paradumiem”. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējumu. Tā ieviešanu nodrošina NVO „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” ar partneriem Rīgas Tehnisko universitāti un norvēģu sabiedrisko organizāciju “Dabas resursu pārvaldības tīklojums” (CBNRM Networking). Projekta mērķis ir izstrādāt rekomendācijas politikas veidotājiem, pašvaldībām un projektu īstenotājiem, lai uzlabotu un atvieglotu lēmuma pieņemšanu par ēku atjaunošanu.

Semināra runātāju prezentācijas ir apskatāmas zemāk:

Semināra videoieraksts ar katru runātāju ir pieejams šeit.

Semināra preses relīze ir pieejama šeit.